Adolf Hitler – Kavgam alıntılar ve önemli gördüğüm noktalar

İlk kitap sunumuna böyle sert giriş yapmak ne kadar mantıklı inanın bilmiyorum ancak tarih sever biri olarak dünya üzerinde; olumlu ya da olumsuz bir etki bırakmış birinin kafasından geçenleri bilmem gerekir diye düşündüm. Kiminin lider, kiminin ise psikopat olarak değerlendirdiği Hitler’in seçilmeden önce izlediği politikaları öğreneceğiniz ve kafasında nasıl bir Alman imparatorluğu kurduğunu anlayabileceğiniz bir anlatım ile karşınızdayım.

Bu yazıda alıntılarla kitabı kısmi özet geçeceğim. Genel olarak kafanızda bir fikir oluşur diye düşünüyorum. Ayrıca kitabı okurken öğrendiğim yeni kalıpları ve kelimeleri de sizlerle paylaşmak istedim. Ek olarak olaylara farklı bir açıdan bakmak için de sizlere sunacağım kitaplar, filmler ve belgeseller olacak. Zira sert söylemleri olan ırkçı bir adamın kafasındakileri sadece ondan dinlemek ve üzerine bir yorum yapmamak pek mantıklı olmaz.

Milyonların hayatına mal olan Hitler döneminin arka tarafında dönen durumları da idrak etmemiz gerek ki bunun için de kesinlikle ek kaynaklara göz atmamız gerek.

Bu kaynakları şu anda ben de okumadım. Sadece İngilizce olarak Amazon’da bulduğum bu kitapları ileride okursam, sizinle buradan bir güncelleme paylaşacağım. Ancak makale sonunda bu kaynaklara göz atabilir ve imkanınız varsa Amazon üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Adolf Hitler – Kagam kitabından alıntırlar

Çamura batırmaya karar verdikleri birini yerden yere vurmak için gereken kötü şeyi buluncaya kadar iftiraya başvururlar. Tüm savunmalara rağmen, bu yalan ve iftira kampanyasından bir iz kalır. Bunlar adi saldırılarını herkes tarafından anlaşılabilecek dilde yapmazlar. Aksine, masum birini lekelemek için ağır başlı bir dille saldırırlar.

İşte toplumsal kaygı çeteler tarafından bu şekilde üretilir. Sonra da bu kaygıdan milletvekilleri çıkar.

Adolf Hitler

Hükumet çoğunluğun istediği yerine getirmekle yükümlü bir organdır. Siyasi yeteneği ve başarısı hakkında not vermek için çoğunluğun fikir ve düşüncelerine uymak veya çoğunluğu kendi fikrine çekmek için gösterdiği beceri ve siyasi oyunlara bakmak gerekir.

Bundan dolayı gerçek bir hükumetten, dilenen bir hükumete dönüşür.

Adolf Hitler

İnsanların hayatlarının en büyük amacı bir devletin devamını sağlamaktan ibaret değildir. Maksat ırkların kalıcılığıdır.

Adolf Hitler

Mevcut bir parti ezici bir yenilgiye uğrayacaksa, açıkça halkın gözünden düşmüşse o partide büyük bir mücadele başlar. Parlemento fareleri derhal partilerinin gemisini terk etmeye başlar.

Adolf Hitler

Musa’nın dini Yahudi ırkının korunması mezhebinden başka bir şey değildir. Bunun için bu din, amacına hizmet eden toplumsal, siyasi ve iktisadi bilimler alanını da hemen hemen içinde bulundurur.

Adolf Hitler

Halkın duygularını anlamayla ilgili konularda İngilizlerin psikoloji bakımındna diğer devletlere kıyasla üstün olduklarını gösteren ve ispat eden şey savaşa girmesi için ileri sürdüğü sebeptir.

Adolf Hitler

Manevi bir anlayışa dayanan ahlaki bir kuvvet olmadan yalnız başına fiziki bir kuvvet kullanarak hiçbir zaman bir fikrin zihinlerden sökülüp atılması sağlanamaz veya yayılmasına engel olunamaz.

Adolf Hitler

Her propaganda halkın anlayacağı şekilde olmalıdır. Manevi seviyesini, hitap ettiği topluluğun içindeki akılları en kıt olanların zeka seviyesinde tutmalıdır.

Adolf Hitler

Gazete okurunu üç kısma ayırmak mümkündür:

 1. Her okuduğu şeye inananlar.

 2. Hiçbir şeye inanmayanlar.

 3. Okuduğunu eleştirisel duyguyla inceledikten sonra karar verenler.

Birinci kısma dahil olanlar sayıca en çok olanlardır. Halkın büyük çoğunluğunu kapsar. Yani milletin fikir bakımından en basit kısmını temsil eder.

Adolf Hitler

İşin en kötüsü dinin, siyasi çıkarlar uğruna kullanılmasının doğuracağı zararlardır. Dini, siyasi amaçlarına ve ilerin hizmet ettiği için yetenekli ve değerli bir araç olarak kabul edenlere karşı ne kadar kötü söz söylense yine de azdır.

Bu tip yüzsüz kimseler kendi itikat ve imanlarını açıkça kalabalık içindeki zavallılar duysun diye gırtlaklarını yırtarcasına haykırırlar. Asıl amaçları bu uğurda ölmek değil, bunun sayesinde geçimlerini sağlamaktır. Bu kimseler sadece siyasi bir fayda sağlamak için imanlarını satabilirler.

Adolf Hitler

Bir takım gerçekler, toplum içinde o kadar yaygındır ki bu sebepten dolayı cahil halk bunları gözünün önünden geçtiği halde göremez, birkaç defa karşılaştığı halde tanımaz.

Adolf Hitler

Ari bir ırk kendi kanını daha aşağı bir toplumun kanıyla karıştırdığı taktirde, ortaya çıkan melezlik medeniyet getirecek olan milletin felaketine neden olur.

Adolf Hitler

Yahudi diğer milletlerin üstüne çıkmamışsa, onları hakimiyete alamazsa, onların lisanını kullanır.

Adolf Hitler

Melezleşen veya melezleşmeye fırsat veren milletler Tanrının iradesine karşı günah işler. Bir millet, özel vasıflarına bağlı kalmazsa dünyada varlığına son verilmesinden şikayetçi olmaya hakkı yoktur.

Adolf Hitler

Aynı zamanda devlet, sağlam bir kadının çok evlat yetiştirmek gibi tanrının bir lütfu olan yeteneğinin hükumet sisteminin mali siyasetiyle sınırlanmamasına dikkat etmekle vazifelidir.

Adolf Hitler

Irkçı devlet erkek çocuklarla olduğu gibi kızlarla da meşgul olacaktır. Kızların da eğitimi aynı prensipler dahilinde idare edilecektir. Kızlar için en önemli nokta fiziki eğitimi olmalıdır. Karakterin eğitimi sonra gelir. Kız terbiyesinin tek amacının, kızı, geleceğin annesi olarak hazırlamaktan ibaret olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Adolf Hitler

Her zayıf mahluk kendisinden istifade eden kimseler tarafından, karakterli bir kimseye tercih edilir.

Adolf Hitler

Hattı kinden vurulmuş, yaralı ve çürük bir devri tedavi etmek isteyen bir adam, önce kötülüğün sebebini teşhis etmek cesaretine sahip olmalıdır.

Adolf Hitler

… bütün bu dünyanın altını üstüne getiren büyük hadiselerin hepsi, yazı ile değil sözle meydana gelmiştir.

Adolf Hitler

Önceden haber verilen inkilapların daha yumurta halinde iken öldüğü söylenir.

Atasözü

Büyük hırsızlar serbest ve cezasız kaldıkları müddetçe küçük hırsızlar yakalanmamalıdır.


Yukarıda önemli olarak değerlendirdiğim bazı alıntılar bulunmakta. İşin garip tarafı 20. yüzyıl başlarında ele alınmış bu esere bakınca, 2000’lerin siyasi yapısının eski sisteme çok ama çok benzediği görülüyor.

Kitapta çok fazla ırkçı söylem var ve bazıları çok uç. Bu nedenle yazamadıklarım var.

Kitabı okurken öğrendiğim kelimeler

Ari ırk: Hint-Avrupa dillerini kullanan Hindistan’dan Batı Avrupa’ya Kadar olan bölgede yaşayan halkların çoğunu ortak bir ırk kabul eden kavramdır.

Tebaa: Hukuk, eskimiş anlamında kullanılabiliyor.

Proletarya: Alt sınıfı tanımlamada kullanılan bir terim. Hiçbir şeyi olmayan alt grup.

Enternasyonal Marksçılık: İşçi sınıfına ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimini gerçekleştirmek için birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Marksist sosyal sınıf teorisidir.

İptidai: İlkel.

Meleke: Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık.

Ressortissant: Uyruk.

Kleptomani: Değersiz eşyaları çalmak. Hırsızlık hastalığı.

Ultramontanizm: Papanın siyasette daha fazla söze, güce sahip olma durumu.

Hüviyet: Kimlik.

Kitapta sürekli olarak tekrarlanan terimler

Versay anlaşması 26 Şubat 1871: Hitler’in başa gelmesini sağlayan anlaşmalardan bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Savaşı kaybeden Almanya ile Fransa arasında imzalanan barış anlaşmasıdır. Bu anlaşma halk tarafından “İhanet anlaşması” olarak da değerlendirilmiştir.

Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart 1918): Gücü azalan Rusya’nın toprak kaybı yaşadığı anlaşmadır. Ayrıca Osmanlı’nın da toprak kazandığı son anlaşma olarak bilinir. Bu anlaşma ile biz de Ruslardan Kars, Ardahan, Batum ve Artvin’i almışız.

Spartakistler: Birinci dünya sırasında Marksizler tarafından kurulan cemiyettir.

Hitler dönemini anlatan filmler ve belgeseller

Çöküş

The Bunker

Operasyon Valkyrie

Undergångens arkitektu

Tefeci

Piyanist

Yukarıdaki filmler genellikle dönem analizi yapmakta ve dram içermektedir.

Böyle bir dönemde dramın olmaması pek de normal karşılanmaz sanırım. Yukarıdaki filmlere ek toplama kampları ve katliamlar hakkındaki filmleri de hemen aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki filmlerde mutlaka  Schindler’in Listesi ve Çizgili Pijamalı Çocuk’u zorunlu izleme listenize ekleyin. İzleyin. Kesinlikle izleyin.

Schindler’in Listesi

Çizgili Pijamalı Çocuk

Kadersizlik

 

Kitaba ek olarak okunması gereken diğer kaynaklar

Wall Street and the Rise of Hitler: Bu kitapta Hitler’in gerçek finansmanları hakkında bilgiler veriliyor ki detaylara inince işler biraz değişiyor. İnternette yaptığım araştırmalar sonrasında küçük bir alıntı buldum.

adolf hitler ve general motor

Bizim çılgın General Electric Hitler’i destekleyerek ciddi kar etmiş Alman pazarında. Sadece Hitler değil ayrıca Soviyetlere de ciddi paralar akıtılmış.

Jewish Domination of Weimar Germany 

Jewish-Run Concentration Camps in the Soviet Union: Bana da garip geldi. Bazı toplama kaplarının yöneticileri Yahudiymiş. Size de garip gelmedi mi?

Kapanış

Kitap hakkında herhangi bir şekilde yorum yapmak istemiyorum. Irkçı söylemleri olan, uç bir kitap ancak okunmalı diye düşünüyorum.

Hitler konusunda herhangi bir araştırmanız oldu mu? Dönem ile alakalı olarak okuduğunuz kitapları ya da izlediğiniz film vs… yoruma bırakırsanız, çok sevinirim. Bir sonraki kitap alıntısında görüşmek üzere.

En kitap yayınlarının baskısı çok ama çok kötü. Kitapta bir sürü hata var. Umarım yayın evi sesimi duyar ve bu hataları bir sonraki baskıda düzeltir.

2 Comments
 1. Merhaba. Annesi almanyada dogmuş büyümüş bir cocuk olarak, kücüklüğümden beri holokost hikayeleriyle büyüdüm. Ancak son bir yıldır hitler, nazizm ve holokostu detaylı olarak arastırdım ve devam ediyorum.
  Netflixte hitleri ve beyin takımını anlatan süper bir belgesel var. Ayrıca yine netflixte auschwitz isimli , holokost kurbanlarının da anlatımıyla içeriği zengin bir belgesel var.
  Kitap hırsızı, kadersizlik, anne frank, çizgi pijamalı çocuk, kavgam, hitlerin ordusu okuduğum kitaplar arasında.
  Cok fazla nazi konulu film izlesemde sanırım en cok etkisinde kaldıgım “hayat güzeldir” olmuştur.
  Yazınız faydalı olsa da, ırkçı söylemleri de bizzat paylaşmanızı isterdim. Zira adolf hitleri anlatmak istiyorsak, en başta kullanacağımız terim ırkçı, ve onun ırkçı söylemleridir.

  • Selamlar Simge Hanım,

   İnsanlara daha fazla bilgi aşılamak isterim ancak maalesef bazı noktalarda durmam gerekiyor. Zira bu tarz söylemlere sitemde yer vermeyi pek etik bulmuyorum.

   Aslında çok etik değerlere sahip bir insan değilim ancak işin içinde ırkçılık olunca, ne bileyim! kendimi kötü hissediyorum.

   Bahsettiğiniz kitaplar arasında büyük bir empoze aracı olarak kullanılan “Çizgi Pijamalı Çocuk’u” geçenlerde DNR’da çocuk kitapları arasında gördüm. Durumun aslında ne kadar vahim olduğunun farkındasınız değil mi?

  Leave a reply

  İnceleCo

  Özel inceleCO klübüne katılın!

  En kaliteli incelemeler, analizler ve gerçek blog tecrübesi burada!

  Satış ortaklığı, trafik arttırma, internet üzerinden gelir elde etme, blog ve site hayatı, özel incelemeler ve yarışmalardan ilk sizin haberiniz olsun.

  Sizin gibi ben de spam sevmiyorum...